Julian Oliver

Part 3

La capa d'enllaç. "No podem dir que coneixem els dispositius que portem a les nostres butxaques". Què és una adreça MAC (com la podria utilitzar el teu cap per vigilar-te o els advocats en un judici per defensar o acusar algú). Packetbrücke, un projecte de Savicic i Sjolen, involucra de manera creativa i crítica la capa d'enllaç de dades d'Internet: quan la teva senyal GPS és dèbil, hi ha un programari pre-instal·lat al teu ordinador que suposadament "millora la navegació", pero que en realitat, rastreja el teu dispositiu. El programari utilitza una triangulació de la senyal de routers sense fil, utilitzats anteriorment per altres usuaris i registrats pel sistema, de manera que el dispositiu es pot seguir eficaçment amb més precisió que amb la simple senyal GPS.