BLU

Part 4

L'exemple de Managua (Nicaragua). El mural de l'Avinguda Bolívar. L'exemple de de Sao Paulo (Brasil), una ciutat sense tanques de publicitat.