BLU

Part 5

Alguns aspectes interessants de les parets a Amèrica Llatina. Animació + grafiti = el curt "Muto" (=Mut).