BLU

Part 1

Introducció.
L'exemple de Barcelona i la seva evolució en els últims deu anys, en les paraules d'un grup d'artistes actius a la ciutat. La privatització de l'espai públic. La llei municipal "del civisme", l'explosió del "vandalisme" i l'ambigüitat de la postura del poder públic.