Guerriglia Marketing

http://www.guerrigliamarketing.it/

1. Guerriglia Marketing (Marketing Guerrilla) és un conjunt de tècniques de comunicació no convencionals que permet d'aconseguir el màxim de visibilitat amb el mínim d'inversió.

2. Guerriglia Marketing contribueix al desenvolupament d'estratègies de mercat a través de la posada en escena de pseudo-esdeveniments, concebuts com a integracions de la imatge d'empresa.

3. Guerriglia Marketing explota la necessitat de novetat dels mitjans de comunicació i la permeabilitat dels mecanismes utilitzats per promoure idees, marques o productes.

4. Guerriglia Marketing programa i inocula en el sistema virus memètics capaços de autoreplicar-se en les ments dels consumidors.

5. Guerriglia Marketing és un procés de dissipació de la confiança que el consumidor encara diposita en l'economia en el seu conjunt, en favor de l'èxit d'una empresa concreta: la teva.

Antecedents de Guerriglia Marketing:

MIR Men In Red
(1998-9)
"Ufology is an implicitly political approach in that it questions a universe shaped in earthling's image and likeness. While traditional ufology institutions chose to silence this revolutionary result, a radical ufology cannot but introduce again this indispensable political dimension..."

Luther Blissett
(1995-1999-current)
" Un nom múltiple és un escut per defensar-se del poder existent quan tracta d'identificar i trobar als seus enemics (...). En Spartacus, de Stanley Kubrick (EUA, 1960), tots els esclaus derrotats capturats per Crassus afirmaven ser Spartacus, igual que tots els zapatistes són Marcos i tots els meus són Luther Blissett. Però això no és tot, doncs el nom múltiple és també constructiu, ja que apunta a fundar un mite obert, un passar i modificar en el context d'una xarxa tamariana de eventos. d'esdeveniments. El problema és que hem de comprendre encara en què consisteix el mite."