"Incompiuto Siciliano"

Taller / brainstorming

Un taller sobre la redefinició del territori, l'ús tàctic de la comunicació, la gestió de l'ambigüitat
3 - 5 de març de 2008 al Centre de Producció Audiovisual Hangar, Barcelona

El col·lectiu i el projecte Incompiuto Siciliano

Alterazioni Video és un col·lectiu d'artistes establert a Milà i Nova York. Els seus membres vénen de l'experimentació teatral, del mediactivisme i de les arts visuals i en el seu conjunt formen un equip capaç de treballar àgilment amb mitjans tan diferents com el documental, el vídeo antropològic, la instal·lació. I fins a redefinir el seu paper de col·lectiu d'artistes, com en el cas del projecte "Incompiuto Siciliano" ("Inacabat Sicilià"), que va ser el punt de partida del taller.

Amb el "Incompiuto" Alterazioni Video ha engegat una doble operació: d'una banda investigar i registrar el major nombre possible d'obres públiques finançades i sense acabar (en particular a la regió de Sicília); d'altra banda desenvolupar una estratègia creativa peculiar: fundar, definir i promoure res menys que un nou estil arquitectònic a partir de les característiques històriques, socials, antropològiques i en certa mesura fins i tot artístiques de les obres inacabades.

El treball de recerca sobre el territori va començar com a recerca directa i documentació, amb nombroses entrevistes als personatges - principals i secundaris - de les històries d'algunes de les obres, des de l'arquitecte que les va dissenyar fins a els qui en l'actualitat habiten o utilitzen les obres en una situació d'il·legalitat o "a-legalitat".

En la segona fase - la fundació de l'estil "inacabat sicilià" i la seva definició - Alterazioni Video s'han convertit en un veritable grup de pressió amb l'objectiu paradoxal de vendre el nou estil de l'Inacabat i la protecció de les obres com una gran oportunitat per a les mateixes administracions públiques responsables, directa o indirectament, de promeses incomplides. Al mateix temps el grup s'ha convertit en agent teòric, creant una xarxa de relacions entre urbanistes, arquitectes i pensadors interessats en l'operació.

El conjunt de les dues operacions revela un paral·lelisme amb fenòmens de difusió vírica de la informació com la creació i propagació dels memes, barrejades amb operacions de spinning, que en l'argot del màrqueting i de les relacions públiques identifica pràctiques que donen un "gir" (spin) a una informació aparentment neutra de forma subtil i poc visible. El spinning és considerat habitualment una forma de manipulació deliberada, en el cas de Alterazioni Video es tracta justament d'aprendre a utilitzar també pràctiques controvertides com aquesta. Evidentment hi ha una diferència bàsica entre l'ús del spin en operacions electorals, comercials o diplomàtiques i el "Incompiuto Siciliano": la diferència resideix essencialment en la transparència de l'operació i sobretot en el vessant més surrealista de tot el projecte, amb el propòsit d'embarcar en ell les mateixes institucions públiques que des d'un punt de vista políticament correcte es deurien simplement denunciar per ineficiència. L'objectiu d'una operació d'aquest tipus serà evidentment generar un curt circuit i provocar una reaccions potencialment molt més efectives que les moltes denúncies posades i oblidades al llarg dels anys.

El taller

El programa inicial del taller articulava de la següent forma:

Primer dia
- Presentació de Alterazioni Video: tàctiques estratègies i errors
- Formigues terrorisme i la increible potència dels memes
- Anàlisi històrica de projectes que redefineixen i renomenen el territori
- Introducció del projecte "Incompiuto siciliano"
- Reflexions i debat amb els participants

Segundo dia
- La institució del parc arqueològic de l'inacabat (el "Incompiuto")
- Disseny i desenvolupament de les intervencions al territori de Giarre (Sicilia), primera part
- Conclusions i debat

Tercer dia
- Disseny i desenvolupament de les intervencions al territori de Giarre (Sicilia), segona part
- Recerca i desenvolupament d'una intervenció en el context local