Brody Condon

http://www.tmpspace.com/

Brody Condon és un pioner en l'ús dels videojocs com a punt de partida per a la creació d'escultures, performances i videoinstal·lacions. Amb la lògica pròpia del hacking, aquest artista establert a Nova York, modifica títols existents o utilitza part dels seus elements per barrejar-los amb referències a la cultura popular, l'art contemporani o esdeveniments de la història recent.

Condon explora doncs un terreny intermedi entre la ficció dels jocs i les experiències reals col·lectives. L'obsessió per la violència tant en els jocs com en els mitjans de comunicació és processada i retornada per un mirall deformant. No es tracta de paròdia, sinó tot el contrari: provocar un curt circuit entre la violència representada i la percepció de la violència real.