DAVID HORVITZ

Part 2

Amb "Public Acess" David juga amb els límits entre els espais públics i els privats. Aconsegueix que els editors de Wikipedia l'eliminin de les imatges que ell havia pujat a la pàgina, mostrant així la naturalesa anònima i pública d'aquest contingut. Per l'altre costat, després d'expulsar-lo de Wikipedia, els mateixos editors retornen les seves imatges a l'espai privat. Finalment, Horvitz també parla sobre la dicotomia local/global dels llocs on el contingut circula i es distribueix, des d'una biblioteca local al vast i inabastable Internet.