Molleindustria

Part 2

Molleindustria: experimentar amb els videojocs com a mitjans de comunicació i explorar formes de difusió víriques.
Jocs basats en l'actualitat: és suficient dotar un videojoc de contingut radical per canviar la seva forma de funcionar com a eina de comunicació?
L'experimentació amb la retòrica del videojoc: Mario Bros vs. Tuboflex.