Julius Von Bismarck

Part 5

El Premi Ars Electronica. Els avantatges i els desavantatges d'aconseguir l'atenció de la premsa. "Patrocinant" l'alcalde de Berlín.