Julius Von Bismarck

Part 1

Introducció de dos projectes sobre l'espai públic: el "Top Shot Helmet" i "STIMMUNGSGASOMETER". Com es defineix l'espai públic i el poder en l'espai públic.