Femke Herregraven

http://femkeherregraven.net/

A partir de recerques personals i treball de camp, Femke Herregraven explora les relacions entre el valor financer, la inestabilitat geològica i els sistemes biològics i tecnològics auto-organitzats. La seva obra es materialitza en jocs, vídeos i instal·lacions que posen el focus en fissures i buits, llocs no cartografiats i les contradiccions de la materialitat dels sistemes considerats immaterials.

Horizon Relapse, Festiv Town, Chronic Shoal, Empty Cache, Twin Raft, Swamp of Forked Tongues, Bootleg Tribunal for Nonhumans, Test Den … . Sprawling Swamps és una sèrie d'infraestructures fictícies disperses en les esquerdes de la geografia financera contemporània i que operen a nivell tecnològic, legal i social. Situades en pantans, ones, gel i costes en procés de transformació, aquestes infraestructures qüestionen simultàniament la noció de "valor", així com la presumpció binària del que és terra i el que és aigua, una distinció que bàsicament es torna inefectiva en aquests territoris inestables. La naturalesa dinàmica de certa matèria en si mateixa, i per tant el seu territori, complica el marc legal, però també la seva absorció en les infraestructures, ja sigui legals, físiques o socials. Quan els territoris es fonen, erosionen o ofeguen, no queda clar què s'ha de governar. És a partir d'aquesta condició ambigua que Sprawling Swamps posa l'esgotament, la regressió, el gossip i l'empatia a la base de noves formes de valor.