Cesky Sen

Part 1

Una breu presentació del projecte després de la visió de la pel·lícula. El debat amb el públic.
El context d'un país post-comunista.
L'estratègia de Cesky Sen: "Nosaltres serem els personatges negatius del conte".