Adbusters

http://www.adbusters.org

Amb seu en Vancouver, Adbusters és una revista amb un tiratge de cent vint mil còpies mensuals, sense ànim de lucre i finançada únicament pels seus lectors, el contingut dels quals gira entorn de l'erosió del nostre entorn físic i cultural a causa de les forces comercials. A més, les campanyes anuals de màrqueting social com el "Buy Nothing Day" (Dia de la No Compra) i "TV Turnoff Week" (Setmana de la TV Apagada) van aconseguir que Adbusters arribés a ser un node d'una xarxa activista internacional. Les campanyes de Adbusters involucren a artistes, activistes, escriptors, pranksters (tergiversadors de missatges), estudiants, educadors i empresaris que aposten per un nou moviment d'activisme social en l'era de la informació. L'objectiu és qüestionar les actuals estructures de poder i forjar un canvi decisiu en la nostra manera de viure al segle XXI.