Black Label Bike Club

http://blacklabelnewyork.com
http://blacklabelbikeclub.tribe.net

(EUA)

Des de la seva creació en 1992, aquesta xarxa informal organitza uns esdeveniments inclassificables els protagonistes dels quals són una bicicletes “mutants” i els seus cavallers visionaris, que es desafien en tornejos de vegades violents i sempre políticament incorrectes.

En aquesta versió contemporània i antiautoritària de les justes medievals o de les velles motocicletes chopper dels Àngels de l'Infern dels anys 60 i 70, podem trobar una forma subcultural autòctona dins de la contaminada metròpolis contemporània.

Els col·lectius que la conformen es reparteixen al llarg del territori nord-americà, des de Minneapolis fins a Nova York, Texas o Nova Orleans i els seus enfrontaments de bicicletes "tuneades" - en els quals només hi ha participants i mai simple "públic" - s'han convertit en esdeveniments de culte per als membres d'aquesta gran família.

BICI MORT també conegut com BIKE KILL
Un taller de construcció i tuning de bicicletes i acció-demo-combat Bike Kill BCN