Swoon

Part 1

El començament. Descobrint les parets de la ciutat. La qüestió de l'espai públic: el desig d'intervenir la ciutat i fer comunitat.