SAM3

http://sam3.es/

SAM3 utilitza tot el que troba en l'espai públic com si fos una pàgina d'un llibre, o millor dit, com una pantalla per disparar imatges. El carrer, les tanques publicitàries, les parets de grans edificis d'apartaments, les portes oxidades i els murs esquerdats: tot serveix d'escenari per construir uns contes visuals a gran escala.

Comparteix el seu camí amb aquells grafiters, pintors, muralistes que no conceben l'art com una simple decoració, sinó com un canal de comunicació i una aventura: “Em costa pintar sobre un llenç buit, està completament blanc i jo hauria de tornar a crear tot l'escenari. Quan pinto al carrer només es tracta de donar les últimes pinzellades”.

Per això veure les seves intervencions com a simples quadres urbans seria un error. I no solament perquè SAM3 ha treballat en espais de tot tipus, fins i tot rurals, sinó perquè l'espai públic no és un llenç, sinó un territori a explorar on deixar missatges perquè uns altres els recullin.
Aquesta és la faceta de les intervencions de SAM3 que volem mostrar: en l'espai públic hi ha tensions i dinàmiques invisibles, un terreny obert a missatges subliminals generats des d'a baix. Unes aventures urbanes que transformen l'habitual en un símbol de l'estrany i de la utopia.