Improv Everywhere

Part 4

La missió "Frozen Grand Central" (==Estació Central Congelada). Com la idea es va difonendre per tot el món (i fins i tot va ser copiada al cinema i en la publicitat). [Versió original en anglès]