Constant Dullaart

Part 4

Crear curt-circuits en els processos automàtics de construcció del nostre imaginari. Per exemple: utilitzar les eines automàtiques de YouTube per estabilitzar els vídeos del terratrèmol a Japó, una broma que en realitat parla d'estàndards estètics impostos i al mateix temps invisibles. O aplicar els filtres de Photoshop en sentit massa literal, com el "corrector" per corregir la imatge d'una catàstrofe mediambiental. I més: Youtube com a paisatge invisible, com a interfície entre nosaltres i el món.

Les vídeo-respostes als seus vídeos del botó de Youtube. Comentaris sobre la possibilitat de saltar-se els intermediaris gràcies a la xarxa.